sctp_test

Dërgoni dhe të merrni mesazhe nëpërmjet SCTP

kopje
24
0
sctp_test -H -P -h -p -l|s

burim | detajet |

kopje
13
0
sctp_test - Send and receive messages via SCTP

burim | detajet |

kopje
4
0
sctp_test -H local_addr -P local_port -h remote_addr

burim | detajet |

kopje
0
0
sctp_test -H local_addr -P local_port -l

burim | detajet |