scsi_id

marrim dhe të gjenerojë një identifikues unik SCSI

kopje
2
0
/lib/udev/scsi_id --page=0x83 --whitelisted --device=/dev/sda

burim | detajet |

kopje
1
0
vendor=string[,model=string],options=<per-device scsi_id command line options>

burim | detajet |

kopje
1
0
/lib/udev/scsi_id --page=0x80 --whitelisted --device=/dev/sda

burim | detajet |