scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
13
0
scp *.txt user@myserver.com:/home/user

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |