scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
15
0
scp document.pdf bob@192.168.1.4:

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |