scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
17
-1
scp -r john@172.18.1.5:~/music music

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

Opcionet:

  • scp -rscp
    Recursively kopje directories gjithë. Vini re se scp vijon lidhje simbolike hasur në traversal pemë.