scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
24
0
scp your_username@server.com:foobar.txt /some/local/directory

8 vite, 6 muaj ago examplenow 1 | detajet |