scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
121
25
scp -l 50 user@myserver.com:/home/user/* .

detajet |

Opcionet:

  • scp -lscp
    Kufizon bandwidth përdorur, të specifikuar në Kbit / s