scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
41
8
scp user@myserver.com:~/\{myfile1.txt,myfile2.txt\} .

detajet |