scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
363
46
scp user1@myserver1.com:/tmp/myfile.txt user2@myserver2.com:/tmp/dir/myfile.txt

detajet |