scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
119
18
scp -r mydir user@myserver.com:/tmp/remotedir

detajet |

Opcionet:

  • scp -rscp
    Recursively kopje directories gjithë. Vini re se scp vijon lidhje simbolike hasur në traversal pemë.