scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
94
15
scp username@myserver.com:myfile.txt /tmp/mydir

detajet |