scandir

scan një directory për shënime përputhen

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL