runlevel

runlevel prodhimit të mëparshme dhe aktuale

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL