runcon

drejtuar komandës me kontekstin e sigurisë, të përcaktuara

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL