run-with-aspell

script për të ndihmuar në përdorimin GNU Aspell si një zëvendësim ispell

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL