rtmon

dëgjon dhe monitoron RTnetlink

kopje
1
0
rtmon file /var/log/rtmon.log

burim | detajet |