rsync

një shpejtë, të gjithanshëm, të largët (dhe lokale) file-kopjimi mjet

kopje
120
1
ssh remote rsync --read-batch=- -a /bdest/dir/ <foo

burim | detajet |

kopje
37
0
rsync -av --list-only foo* dest/

burim | detajet |

kopje
9
0
rsync -av /src/foo /dest

burim | detajet |

kopje
9
0
rsync -avuzb --exclude '*~' samba:samba/ .

burim | detajet |

kopje
10
0
rsync -avFF --delete host:src/dir /dest

burim | detajet |

kopje
5
0
rsync -az -e ssh --delete ~ftp/pub/samba nimbus:"~ftp/pub/tridge"

burim | detajet |

kopje
10
0
rsync -avz foo:src/bar/ /data/tmp

burim | detajet |

kopje
9
0
rsync -av --filter=':e .excl' host:src/dir /dest

burim | detajet |

kopje
9
0
rsync -Cavz . arvidsjaur:backup

burim | detajet |

kopje
15
0
rsync -t *.c foo:src/

burim | detajet |

kopje
19
0
rsync -av --filter=': .excl' --exclude=.excl host:src/dir /dest

burim | detajet |

kopje
7
0
rsync -avF --delete-after host:src/dir /dest

burim | detajet |

kopje
7
0
rsync -avz foo:src/bar /data/tmp

burim | detajet |

kopje
6
0
rsync --write-batch=foo -a /source/dir/ /adest/dir/

burim | detajet |

kopje
6
0
rsync -av --filter=': .rsync-filter' /src/path/ /dest/dir

burim | detajet |

kopje
5
0
rsync -av --filter=': ../../.rsync-filter' /src/path/ /dest/dir

burim | detajet |

kopje
10
0
rsync -avm --del --include='*.pdf' -f 'hide,! */' src/ dest

burim | detajet |

kopje
5
0
rsync -av rsync:://targethost2/module/src/ /dest/

burim | detajet |