rpmatch

përcaktuar nëse përgjigje për një pyetje është pozitive ose negative

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL