route

tregojnë / manipuluar tabelën e IP kurs

kopje
0
0
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

burim | detajet |

Opcionet: