route

tregojnë / manipuluar tabelën e IP kurs

kopje
3
0
route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4

burim | detajet |

Opcionet: