route

tregojnë / manipuluar tabelën e IP kurs

kopje
1
0
route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0

burim | detajet |

Opcionet: