route

tregojnë / manipuluar tabelën e IP kurs

kopje
0
0
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject

burim | detajet |

Opcionet: