rotatelogs

Programi tubacione prerje-transportim trupash në formë të rrotës Apache shkrimet

kopje
0
0
CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common

burim | detajet |