rotatelogs

Programi tubacione prerje-transportim trupash në formë të rrotës Apache shkrimet

kopje
1
0
CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common

burim | detajet |