rotatelogs

Programi tubacione prerje-transportim trupash në formë të rrotës Apache shkrimet

kopje
1
0
CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common

burim | detajet |

kopje
0
0
CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common

burim | detajet |

kopje
0
0
ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"

burim | detajet |

kopje
0
0
CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile.%Y.%m.%d 86400" common

burim | detajet |