rmid

Aktivizimi i Sistemit Java RMI Daemon rmid fillon daemon sistem që lejon aktivizimin objektet për t'u regjistruar dhe aktivizuar në një makinë virtuale (VM).

kopje
2
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy -port 1099

burim | detajet |

kopje
0
0
rmid -C-Dsome.property=value

burim | detajet |

kopje
1
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy

burim | detajet |

kopje
2
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy

burim | detajet |

kopje
0
0
rmid -C-Djava.rmi.server.logCalls=true

burim | detajet |