resolve_stack_dump

numerike të zgjidhur gjurmë hale rafte për simbolet

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL