resizecons

kernel ndryshojë idenë e madhësisë konsol

kopje
0
0
resizecons COLSxROWS

burim | detajet |

kopje
0
0
resizecons -lines ROWS

burim | detajet |