resize

vendosur TERMCAP dhe terminali cilësimet për madhësinë aktuale xterm dritare

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL