replace

një varg-zëvendësim të shërbimeve

kopje
2
0
replace a b b a -- file1 file2 ...

burim | detajet |