renice

ndryshojnë prioritet drejtimin e proceseve

kopje
1
0
renice +1 987 -u daemon root -p 32

burim | detajet |