rename

të ndryshojë emrin apo vendndodhjen e një fotografi

kopje
8
0
rename 's/\.bak$//' *.bak

burim | detajet |