recvmsg

marrë një mesazh nga një prizë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL