reboot

reboot ose të ndaluar të sistemit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL