(default: "/ proc / profili") një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel" />


readprofile

një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel

kopje
0
0
readprofile -p ~/profile.freeze -m /zImage.map.gz

burim | detajet |

Opcionet: