readprofile

një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel

kopje
1
0
readprofile | grep _ext2

burim | detajet |