readlink

lexuar vlerën e një lidhje simbolike

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL