raw

lidhin një pajisje Linux para karakter

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL