random_r

hyrës gjenerator i numrave të rastit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL