pwdx

Raporti Lista aktuale e punës së një procesi të

kopje
3
0
pwdx -V

burim | detajet |

kopje
1
0
pwdx pids...

burim | detajet |