ptardiff

program që Diffs një arkiv nxjerrë kundër një një unextracted

kopje
0
0
ptardiff Acme-Buffy-1.3.tar.gz > README.patch

burim | detajet |

kopje
0
0
ptardiff ARCHIVE_FILE

burim | detajet |

kopje
0
0
ptardiff -h

burim | detajet |