pstopnm

convert një fotografi PostScript në një anymap portativ

kopje
0
0
pstopnm -xborder 0 -yborder 0 -portrait -nocrop file.ps

burim | detajet |