ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
3
0
ps -eo pid,user,args --sort user

detajet |

Opcionet: