ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
21
12
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm

detajet |