ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
8
3
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label

detajet |