ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
8
0
ps -ejH

detajet |