ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
9
3
ps ax

detajet |