ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
9
1
ps -ely

detajet |