ps

Raporti një pamje të proceseve aktuale.

kopje
21
12
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm

detajet |

kopje
11
1
ps -eLf

detajet |

kopje
9
1
ps -ely

detajet |

kopje
9
3
ps ax

detajet |

kopje
8
0
ps -ely

detajet |

kopje
8
0
ps -ejH

detajet |

kopje
8
3
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label

detajet |

kopje
3
0
ps -p 2935 -o comm=

detajet |

kopje
3
1
ps axjf

detajet |

kopje
4
0
ps -C syslogd -o pid=

detajet |

kopje
3
0
ps -eo pid,user,args --sort user

detajet |

kopje
2
2
ps -e

detajet |

kopje
2
0
ps -p 2935 -o comm=

detajet |