prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove -PMyPlugin=fou,du,fafa

burim | detajet |

Opcionet: